REFERANSER KABLING

Svakstrømkabling, strukturerte datanettverk, telekabling og fiber, utført enten sammen med andre elektroentreprenører eller selvstendig. Alt fra service, utvidelse, oppgradering/utskiftning i eksisterende bygningsmasse til store prosjektleveranser i forbindelse med nybygg. Referansepersoner oppgis på forespørsel.

UTFØRTKONTRAKTSVERDI
Drammensveien 1347,5 mill
Lilleakerveien 48 mill
Norsk Folkemuseum2 mill
Aibel, Hagaløkka 284 mill
Arcus, Gjelleråsen4 mill
KLP Bjørvika1,2 mill
Entra Eiendom1 mill
Miljøverndepartementet0,8 mill
Oslo Kongressenter2,5 mill